Category Archives: Chữa bệnh kết hợp YHHĐ và YHCT

Eduline chia sẻ Các loại ung thư

Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng, trong đó các tế bào bắt đầu phân chia bất thường theo cách không kiểm soát được. Hầu hết các tế bào ung thư được tìm thấy dưới hình dạng của các khối u, với một vài trường hợp ngoại lệ đáng chú ý như bệnh bạch […]

Phương hướng hiện đại hóa Y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại

Hiện đại hóa y học cổ truyền (YHCT) và kết hợp YHCT với Y học hiện đại (YHHĐ) đang là yêu cầu phát triển của thời đại. Thực hiện tốt công việc này sẽ góp phần đưa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân len tầm cao mới. Thực tiễn cho thấy sự […]

Đào tạo y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại để làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc kết hợp y học cổ truyền(YHCT) với y học hiện đại (YHHĐ) trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ cán Bộ Y tế có trình độ đáp ứng nhu cầu thực tiễn khám […]

Phương hướng hiện Đại hóa YHCT Kết hợp với YHHĐ

Hiện đại hóa y học cổ truyền (YHCT) và kết hợp YHCT với Y học hiện đại (YHHĐ) đang là yêu cầu phát triển của thời đại. Thực hiện tốt công việc này sẽ góp phần đưa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân len tầm cao mới. Thực tiễn cho thấy sự […]

Eduline chia Sẻ có thể mắc ung thư máu nếu có triệu chứng này

Người mắc ung thư tế bào máu sẽ thường xuyên sốt. Ở giai đoạn đầu người bệnh liên tục sốt cao, tần suất tăng dần hoặc một vài trường hợp khác biến mất sau đó. Bệnh ung thư máu là một căn bệnh nguy hiểm và thường thì bệnh nhân phải tới giai đoạn bệnh […]