Category Archives: Bác sĩ Tâm Thần Kinh

EduLine chia Bệnh Thần Kinh Tự Phát, Trầm Cảm

Bệnh thần kinh ngoại biên ảnh hưởng đến sợi myelin và không myelin nhỏ của hệ giao cảm và đối giao cảm là nguyên nhân phổ biến nhất của suy tự chủ mạn. Hệ thần kinh tự chủ (ANS) phân bố đến toàn bộ sợi trục thần kinh và đến tất cả các hệ cơ […]

Làm thế nào để phân biệt bệnh TÂM THẦN và bệnh THẦN KINH?

Phân biệt bệnh tâm thần và bệnh thần kinh Bệnh tâm thần và bệnh thần kinh là 2 loạn bệnh khác nhau. Nhưng nhiều khi ta không phân biệt được rõ 2 loại bệnh này. Như chúng ta đã biết, hệ thần kinh có 2 chức năng đó là chức năng bình thường và chức […]

Bác Sĩ Tâm Thần Kinh chia sẻ người Bệnh Hoang Tưởng

Danh sách chuyên gia & bác sĩ Tâm lý – Thần kinh nổi tiếng tại TP.HCM chuyên khám và điều trị các rối loạn tâm lý, bao gồm địa chỉ phòng khám để thăm khám trực tiếp hoặc đường dẫn để Khám từ xa qua Gọi thoại hoặc Gọi video. Danh sách 3 nhóm bác […]