Tag Archives: Học nghề

Cơ quan nào thanh toán thẻ học Nghề cho bộ đội xuất ngũ?

Trường trung cấp nghề của tôi đang dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề theo Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày 4/1/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. Tháng 12/2015, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng có Công văn số 5387/CTC- CDCS về việc thôi thực hiện bảo […]

Học nghề Cộng Đồng ra có việc ngay là cách tốt nhất để thu hút tuyển sinh

Trường liên kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp là vấn đề quan trọng hàng đầu, từ đó thu hút tuyển sinh’. Học nghề ra có việc ngay là cách tốt nhất để thu hút tuyển sinh Đó là nhận định của đại diện nhiều trường CĐ, […]