Tag Archives: Phòng Xử lý

Xuất Khẩu Lao động định cư Canada chưa bao giờ dễ đến thế

Tỉnh bang Alberta đang tạo điều kiện cho những người lao động quốc tế trở thành thường trú nhân của tỉnh bang. Những người lao động quốc tế ngắn hạn đang gặp vấn đề xin giấy phép động bởi chính quyền liên bang vì họ đang đối mặt với việc bị lạm dụng trong công […]