Tag Archives: Hà Nội

Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Dai Viet College (DVC) Mã trường: CDD1907 Loại trường: Bán Công, Doanh Nghiệp Hệ đào tạo: Cao đẳng – Tại chức – Liên thông – hợp tác quốc tế ( Xuất Khẩu Lao Đông, Du Học, Nghỉ Dưỡng) Ngành học Mã ngành Học […]

Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: Dai Viet College (DVC) Mã trường: CDD1907 Loại trường: Công Lập ‘Doanh Nghiệp Hỗ trợ đào tạo” Hệ đào tạo: Cao đẳng – Tại chức – Liên thông – hợp tác quốc tế ( Xuất Khẩu Lao Đông, Du Học, Nghỉ Dưỡng) […]