Tag Archives: Y sĩ đa khoa

Hệ Thống đào tạo Bác Sĩ chuyên tu càng sớm càng tốt

Hiện nay, các bệnh viện, trung tâm y tế, nhất là ở tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa, tình trạng thiếu bác sĩ vẫn rất phổ biến. Mặc dù tỉnh và các đơn vị đã có nhiều chính sách để thu hút nhưng không nhiều bác sĩ mặn mà về tuyến dưới công tác. Vì […]