Tag Archives: #thu hút nguồn

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia cần tăng tính phân hóa để các trường đầu vào cao vẫn có thể tuyển sinh

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều trường đại học cho biết vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ra đề theo hướng tăng tính phân hóa để các trường đầu vào cao vẫn có thể tuyển sinh… Theo thống kê của […]