Tag Archives: Thông tin giáo dục

Eduline chia sẻ Đào tạo BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN trên Toàn Quốc

hó Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn dự lễ công bố các quyết định của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt Đề án đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (đáp ứng Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT) các […]