Tag Archives: Sở LĐ-TB-XH

Học nghề Cộng Đồng ra có việc ngay là cách tốt nhất để thu hút tuyển sinh

Trường liên kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp là vấn đề quan trọng hàng đầu, từ đó thu hút tuyển sinh’. Học nghề ra có việc ngay là cách tốt nhất để thu hút tuyển sinh Đó là nhận định của đại diện nhiều trường CĐ, […]