Tag Archives: Quản lý chuỗi cung ứng

Nhu cầu Tuyển dụng về Logistics tăng Cao trong 5 năm tới

Đó là những dự đoán của TS Mai Xuân Thiệu – Trưởng bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Hà Nội. TS Mai Xuân Thiệu cũng là một trong những người đặt nền móng cho ngành Logistics tại Việt […]