Tag Archives: Phương Pháp Chữa Bệnh Tâm Thần

Làm thế nào để phân biệt bệnh TÂM THẦN và bệnh THẦN KINH?

Phân biệt bệnh tâm thần và bệnh thần kinh Bệnh tâm thần và bệnh thần kinh là 2 loạn bệnh khác nhau. Nhưng nhiều khi ta không phân biệt được rõ 2 loại bệnh này. Như chúng ta đã biết, hệ thần kinh có 2 chức năng đó là chức năng bình thường và chức […]