Tag Archives: nâng tầm

Thủ tướng phê duyệt Chương trình chuyển đổi Số giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.” Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường […]