Tag Archives: Hướng dẫn tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh vào CAND đối với công dân tốt nghiệp các trường ngoài ngành Công an năm 2022

Cục Đào tạo, Bộ Công ban hành Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 về việc hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an năm 2022. 1.Đối tượng, điều […]