Tag Archives: hiểu

Học bổng Tân Hướng Nam chỉ 45tr, Du học Đài Loan cùng HIPT

Sau khi thắng cử tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đề ra “chính sách Tân Hướng Nam” trong nỗ lực chuyển đổi mô hình kinh tế của Đài Loan, nhằm giảm phụ thuộc vào  Trung Quốc về kinh tế và chính trị, bao gồm triển khai thành lập “Văn phòng Chính sách Tân […]