Tag Archives: Cơ sở Bắc Ninh

Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Bắc Ninh)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Dai Viet College (DVC) Mã trường: CDD1907 Loại trường: Công Lập, Doanh Nghiệp Hệ đào tạo: Cao đẳng – Tại chức – Liên thông – hợp tác quốc tế ( Xuất Khẩu Lao Đông, Du Học, Nghỉ Dưỡng) Ngành học Mã ngành […]