Tag Archives: Chọn ngành học

Cách giải quyết các Xung Đột trong chọn nghề

Trong lúc cân nhắc chọn ngành, rất nhiều thí sinh rơi vào tình huống xung đột giữa sở thích với năng lực, mong muốn của bản thân với kỳ vọng của gia đình hoặc với nhu cầu thực tế. Làm cách nào để giải quyết xung đột này? xung đột Liên kết Quốc tế HIPT […]