Tag Archives: Cao đẳng Đại Việt

Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: Dai Viet College (DVC) Mã trường: CDD1907 Loại trường: Công Lập ‘Doanh Nghiệp Hỗ trợ đào tạo” Hệ đào tạo: Cao đẳng – Tại chức – Liên thông – hợp tác quốc tế ( Xuất Khẩu Lao Đông, Du Học, Nghỉ Dưỡng) […]