Tag Archives: Bác sĩ khám chữa Vô sinh

Bác sĩ Vô sinh Hiến Muộn chia sẻ Bệnh Xuất tinh sớm

Khái niệm: Xuất tinh sớm trong tâm thần học có mã bệnh là F52.4 (Theo phân loại bệnh quốc tế ICD-10/ 1992). Xuất tinh sớm là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của người đàn ông. Có thể nói xuất tinh sớm là một […]